Gebruiksvoorwaarden

Copyright en de verschillende Creative Commens licenties

Tenzij anders vermeldt rust op alle inhoud van www.regdier.be een volledig copyright. Veel van de foto's en ontwerpen die ik op de site toon zijn foto's van familieleden en vrienden. Het spreekt vanzelf dat deze niet door anderen mogen gebruikt worden. Ook blogteksten mogen niet zomaar overgenomen worden op andere sites, en ontwerpen die ik zelf commercieel gebruik, bijvoorbeeld bij T-shirts, mogen uiteraard ook op geen enkele manier gekopieerd of gebruikt worden. Hierop zal streng worden toegezien en indien nodig zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Logo Creative CommonsIndien sommige inhoud zoals (blog)teksten, beeldmateriaal, foto's en andere mogelijke inhoud toch op enige manier gebruikt mag worden zal dit worden aangegeven met copyright vermeldingen van het veelgebruikt 'Creatives Commens' licentiesysteem (creativecommons.org). Merk hierbij op dat attributie = het vermelden van de naam van de oorspronkelijke maker van de inhoud, steeds een voorwaarde is bij het gebruik van eender welk werk dat valt onder een Creative Commons licentie.

Copyright symboolDit symbool maakt geen onderdeel uit van het Creative Commons systeem. Het geeft aan dat er een volledig copyright rust op de weergegeven inhoud. Het is dus uitdrukkelijk verboden om zonder toestemming van de auteur ook maar enig deel van die inhoud te gaan gebruiken. Volledig copyright wordt wettelijk gezien ook veronderstelt.

Vrij-gebruik-attributueDit symbool betekent dat het beeld of de inhoud vrij mag gebruikt en aangepast worden, ook voor commercieel gebruik. De enige voorwaarde is attributie = vermelding van de naam van de oorspronkelijke auteur van het werk. Wanner het werk of de foto wordt aangepast is er zelfs  NIET de verplichting om die aangepaste versie met eenzelfde licentie als het oorspronkelijke beeld vrij te geven. Het is maw. mogelijk dat je een ontwerp baseert op een ontwerp gevonden op deze site met deze licentie en dat je zelf een volledig copyright legt op een daarop gebaseerd ontwerp. Het vermelden van de naam van de oorspronkelijke auteur, voor regdier.be is dat Reginald Dierckx, blijft wel altijd een verplichting.

Attributie-niet-commercieelBij gebruik van deze licentie gelden dezelfde voorwaarden als hierboven, behalve dat het afgeleid beeld of ontwerp niet voor commerciële doeleinden mag gebruikt worden. Je mag zo'n foto of ontwerp dus gebruiken en aanpassen maar als je er op enige manier geld mee verdient moet je hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming vragen (en indien nodig dus een contract opstellen en/of prijs bepalen). Gebruik door NGO's geldt standaard niet als commercieel gebruik, ook voor andere soorten van organisaties kan dit mogelijk zijn, maar dit moet dus aangevraagd worden via het contactformulier.

Andere gebruiksvoorwaarden

Deeplinking: het is toegelaten om op externe websites links te leggen naar 'dieperliggende' pagina's van deze website. Het is dus niet zo dat enkel een link naar de homepagina is toegelaten.

Hotlinking is niet toegestaan, ook niet voor afbeeldingen en foto's waarvan het copyright toelaat dat deze door derden gebruikt mogen worden. Hotlinking betekent dat u een afbeelding op uw site toont die gehost wordt op een andere server, in dit geval op de webserver www.regdier.be. Indien het copyright toelaat dat u als derde een afbeelding of foto van www.regdier.be mag gebruiken moet u hiervan een kopie maken op uw eigen webserver en deze via die kopie weergeven in de html van uw website.